Korespondencja dawniej i dziś
19 marca 2012 r.

Pisanie listów rozpowszechnione było już w starożytnym Egipcie, Chinach, później w Imperium Rzymskim, starożytnej Grecji, aż do chwili obecnej. Z tej formy wymiany informacji korzystano zarówno w celach prywatnych (np. list do rodziny lub przyjaciela, list miłosny) i służbowych. Tradycyjny list to wiadomość zapisana na kartce i wysłana do adresata w kopercie. Obecnie terminem list określa się również wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Kolejna wystawa w cyklu "Zapraszamy do wspomnień - korespondencja dawniej i dziś" prezentuje ewolucję, która nastąpiła w korespondencji. Eksponujemy książkowo wydane listy królów, polityków, pisarzy, ludzi kultury i sztuki oraz powieści napisane w nowej formie jako korespondencja mailowa. Tradycyjnie wystawa jest urozmaicona przedmiotami tematycznie związanymi z korespondencją: autentycznymi listami i pocztówkami, pięknymi papeteriami i różnorodnymi przyborami do pisania.

powrót