Małgorzata Chomicz - studenci i absolwenci
16 marca 2012 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy grafiki warsztatowej "Małgorzata Chomicz - studenci i absolwenci". Wystawa została zorganizowana w konwencji "mistrz i uczniowie". Dr hab. Małgorzacie Chomicz towarzyszy dziewiątka jej artystycznych wychowanków - absolwentów i obecnych studentów Instytutu Sztuki UWM.

Wystawa ta była pokazana w 2011 roku w Galerii Pentagon Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, jednak obecna prezentacja jest wzbogacona o najnowsze prace i "mistrza i uczniów".

Uczestnicy wystawy:
Prof. Małgorzata Chomicz
Małgorzata Citowicz
Wojciech Dzieszkiewicz
Piotr Kobrzyński
Agnieszka Nowacka
Renata Olak
Karolina Paszkowska
Katarzyna Robak
Angelika Saniewska
Katarzyna Sawka

Pracownia grafiki warsztatowej realizuje swoją działalność artystyczną, naukową i dydaktyczną w ramach Instytutu Sztuki Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie. Ważnym elementem funkcjonowania pracowni jest współpraca jaką podjęliśmy z innymi ośrodkami akademickimi zarówno w kraju, jak i współpraca o zasięgu międzynarodowym (w szczególności z Akademią Sztuk Pięknych w Perugii). Działalność ta, nie tylko wpływa motywująco na samych studentów, ale jest świadectwem dynamicznego rozwoju pracowni i dbałości o budowanie prestiżu naszego młodego, bo zaledwie dwudziestodwuletniego Instytutu. Dzięki podejmowanym przez nas działaniom Włosi wiedzą gdzie jest Olsztyn i że funkcjonuje tu całkiem nieźle warsztat graficzny.
     dr hab. Małgorzata Chomicz prof. UWM

"(...) Wystawa prac graficznych, o której chcę pisać, wobec prezentowanego stosunku do dzieła graficznego - wydaje się być ważna. Nie tylko ze względu na artystyczne walory wystawionych prac. Także dlatego, że teraźniejszość sztuki często umyka refleksji teoretycznej i syntetyzującej. Przyglądamy się jej uważnie, poszukujemy "artystycznej prawdy" a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że jest ona trudna do zdefiniowania. (...)    Wystawa Małgorzaty Chomicz i jej uczniów wpisuje się w te rozważania i pozwala na nieco szersze refleksje odnoszące się do użytych w pracach środków artystycznego wyrazu i ich miejsca w obrazie sztuk graficznych dzisiaj. Prezentowane na niej prace graficzne nie podejmują problemów znamiennych dla wielu artystycznych działań pierwszej dekady XXI wieku. Należy je rozpatrywać w kategoriach estetycznych. Współczesna kultura mediów elektronicznych, ściśle związana z systemami komunikacji społecznej i technologią, nie interesuje autorów. "Prawda artystyczna" do której zmierzają, zawiera się w przestrzeni między koncepcją, wizją inicjującą proces twórczy - a gotowym dziełem. Natomiast "prawda warsztatowa", którą starają się osiągnąć skutecznie chroni autorów przed przesadą, nadmiarem i zbytkiem."
     dr Tamara Woźniak-Książek historyk sztuki

powrót