Grzegorz Wadowski – „Fotoreportaż i współczesna fotografia prasowa”
7 lutego 2012 r.

„Fotoreportaż i współczesna fotografia prasowa” to wspólny tytuł cyklu 4 wykładów, które odbyły się w Czytelni Książek w Starym Ratuszu WBP w Olsztynie.
Zagadnienia poruszane na kolejnych spotkaniach:
17.01.2012 – prehistoria i historia fotografii,
24.01.2012 – fotografia wojenna na świecie – początki fotoreportażu,
31.01.2012 – fotografia społeczna - wyznaczniki, World Press Photo,
07.02.2012 – świadomość kadru w fotografii, kompozycja, elementy układów optycznych – zagadnienia techniczne.

Wykłady prowadził Grzegorz Wadowski, fotoreporter związany m.in. z „Gazetą Olsztyńską”, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Udział w zajęciach był bezpłatny.

powrót