Davorin Kereković i Michał Wojnar – „Muszle świata”
20 stycznia 2012 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wystawy „Muszle świata” – fotografie Davorina Kerekovića i rysunki Michała Wojnara. Ekspozycję uzupełniły muszle z kolekcji profesora Davorina Kerekovića. Zostały one przywiezione na specjalną prezentację dla osób niewidomych i niedowidzących.
Otwarcie wystawy koncertem uświetnił Paweł Chrzan.

Davorin Kereković urodził się 14 sierpnia 1946 roku w Zagrzebiu. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym i uzyskał dyplom w zakresie socjologii i filozofii. Od utworzenia Chorwackiego Stowarzyszenia Informatycznego GIS Forum (od 1994 roku), jest jego sekretarzem. W zakresie działalności w GIS Forum realizuje projekty w dziedzinie geoinformatyki oraz odnowy zabytków kultury, architektury i rzeźby. Jest organizatorem międzynarodowych konferencji i wystaw dotyczących Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). Fotografią pasjonuje się od lat studenckich. Jest autorem i organizatorem licznych wystaw zarówno w Chorwacji jak i w Polsce. Między innymi podczas Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „GIS Polonia 2008” w Zakopanem i Krakowie prezentował autorskie wystawy: „European Cultural Heritage Architecture & Sculpture” („Dziedzictwo Kulturowe Europy Architektura i Rzeźba”) oraz „Kraków in the Heart and on the Photograph” („Kraków w Sercu i na Fotografii”). Wystawa „Kraków w Sercu i na Fotografii” prezentowana była również w 2007 roku w Zagrzebiu podczas obchodów uroczystości 89. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Michał Wojnar urodził się 20 lutego 1988 roku w Katowicach. Odszedł 20 lipca 2008 roku po długiej i najdzielniejszej z dzielnych walce przeciwko chorobie, w swej dwudziestej wiośnie. Klasę sztuk pięknych ukończył w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Katowicach, gdzie składał także egzamin maturalny. Od wczesnego dzieciństwa przejawiał talent artystyczny do rysunku. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach.

Twórczość i niezwykły talent Michała Wojnara znalazły uznanie polskiego gremium artystycznego. Dnia 28 grudnia 2007 roku Michał został najmłodszym członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, co było jego ogromnym sukcesem.

Współpraca z Michałem Wojnarem zaowocowała wspólną wystawą „Shells of the World Drawings & Photos” („Muszle Świata - Rysunki i Fotografie”) przedstawioną po raz pierwszy podczas konferencji „GIS Polonia 2008”. Niestety Michał nie doczekał pierwszej wystawy, która miała miejsce w Zakopanem. Prezentacja w Olsztynie jest już trzecią ekspozycją tej wystawy.

powrót