Małgorzata Bojarska-Waszczuk - „Kamienie. Drogowskazy na dawnych traktach”
16 września 2011 r.

Wystawa fotografii "Kamienie. Drogowskazy na dawnych traktach" Małgorzaty Bojarskiej-Waszczuk prezentowana w Galerii Stary Ratusz WBP jest kolejną odsłoną projektu dotyczącego dokumentacji dawnych kamiennych słupów drogowskazowych. Została ona włączona w regionalne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 - Kamienie milowe.

Projekt Małgorzaty Bojarskiej-Waszczuk został zrealizowany w ramach otrzymanego przez nią Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ochrony zabytków, który objął wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji starych drogowskazów Warmii i Mazur na terenach podolsztyńskich gmin i trzech Nadleśnictw - Kudypy, Nowe Ramuki i Olsztyn.

Obiekty te są elementem charakterystycznym naszego krajobrazu kulturowego i interesującym wyróżnikiem naszego regionu. Powinno się je w sposób szczególny chronić, ze względu na ich wartość historyczną oraz kulturową, a także na walory estetyczne, stanowią bowiem niezwykle ciekawy dokument historyczny. Celem inwentaryzacji i dokumentacji jest skatalogowanie systemu oznakowań drogowych, które będzie umożliwiało prawne ich zabezpieczenie. Na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotychczas nie wykonano inwentaryzacji i dokumentacji starego systemu drogowskazów. Nie zajmowano się problematyką kamiennych oznaczeń drogowskazowych dawnych traktów komunikacyjnych w sposób kompletny i szczegółowy.

Prezentowane na wystawie fotografie pokazują rzeźbiarską urodę inwentaryzowanych obiektów. Szczególnie inspirujące są tu forma i struktura kamienia, detal, działanie światła, które wydobywa plastyczność bryły. Kamienie te przywodzą na myśl menhiry, stelle, słupy totemiczne. Te dalekie od rzeczywistej ich funkcji skojarzenia są niezwykle inspirujące dla fotografującego.


powrót