Salon Mendelsohna - Po co nam pamięć?
7 czerwca 2011 r.

Salon Mendelsohna odbył się po raz kolejny w Starym Ratuszu WBP. Tym razem tematem debaty była pamięci i jej historyczno-ideologicznego znaczenia.

Spotkanie prowadził historyk prof. dr hab. Robert Traba, który starał się w przystępny sposób odpowiedzieć na pytanie - Po co nam pamięć? Jaka jest pamięć ludzka na przestrzeni wieków? Jak zmieniały się jej formy i uwarunkowania. Dodatkowo przybliżano słuchaczom różne teorie na temat pamięci, lansowane prze wybitne autorytety. prof. dr hab. Robert Traba - Olsztynianin, Historyk, politolog, kulturoznawca; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; współzałożyciel olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa "Borussia" i Fundacji "Borussia", od 2006 r. dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Swoje badania koncentruje na dwóch obszarach tematycznych: przemianach kulturowych i pamięci zbiorowej. Geograficznie punktem odniesienia jest głównie historyczna przestrzeń pogranicza polsko-niemieckiego w XIX i XX wieku, Prusy Wschodnie oraz Europa Środkowo-Wschodnia.

Współorganizator: Fundacja Borussia

powrót