Jubileusz 60-lecia WBP
25 maja 2011 r.

Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie odbyła się uroczysta gala w Urzędzie Wojewódzkim.

Z tej okazji prezydent RP, Bronisław Komorowski odznaczył 20 pracowników biblioteki Medalami za Długoletnią Służbę. Pracownicy otrzymali je z rąk wicewojewody warmińsko-mazurskiego, Jana Maścianicy. Z kolei Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas przyznał 2 odznaki honorowe "Za Zasługi dla Województwa" w dziedzinie kultury - Romanowi Ławrynowiczowi i obecnemu dyrektorowi WBP Andrzejowi Marcinkiewiczowi.

Potem wręczono pracownikom awanse i nagrody pieniężne. w grupie szczególnie wyróżnionych była Joanna Burska, która otrzymała tytuł Bibliotekarza Roku 2010 oraz honorową odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Odznaką tą uhonorowana została również Wiesława Borkowska-Nichthauser, zastępca dyrektora WBP w Olsztynie.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, zaprzyjaźnionych z naszą instytucją, z regionu, Polski oraz z zagranicy.


Jubileusz uświetniła swoim śpiewem Katarzyna Sobczyk.

powrót