Świat, poema naiwne Czesława Miłosza
29 kwietnia 2011 r.

CZESŁAW MIŁOSZ
"NIE MA GO JUŻ, ALE CIĄGLE JEST OBECNY"

Wisława Szymborska


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie włączając się w obchody 100 rocznicy urodzin Czesława Miłosza przygotowała cykl imprez ph.: „CZESŁAW MIŁOSZ - nie ma go już, ale ciągle jest obecny”. Celem projektu jest popularyzacja jego twórczości poprzez działania o charakterze edukacyjnym, ogólnoinformacyjnym i artystycznym.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy „Świat, poema naiwne Czesława Miłosza”. Ekspozycja ta oparta na cyklu wierszy "Świat, poema naiwne". Teksty wierszy wkomponowane zostały w czarno-białe zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy. Połowę z nich wykonał SS-man, który w 1943 roku stacjonował w Warszawie. Jak twierdzi autorka scenariusza wystawy, wybrane zostały zdjęcia przedstawiające głównie dzieci, ponieważ właśnie przez pryzmat dziecięcej wyobraźni poeta pokazuje świat wojny.
Scenariusz wystawy przygotowała Justyna Polakowska.

„...Wiersze powstały w samym środku wojny, w czasie spełniającej się apokalipsy, w epoce broni i nieszczęścia. Wśród tego nieszczęścia Miłosz napisał cykl wierszy, w którym panuje idealny porządek i harmonia, jakby nic się nie działo. Gdy przymierzałam się do robienia wystawy dotyczącej poety, nie miałam wątpliwości, że będzie ona związana właśnie z tym cyklem wierszy. Moi rodzice czytali je mi, gdy byłam dzieckiem i zastanawiałam się wtedy, dlaczego wiersze przeznaczone dla dorosłych są dla mnie takie łatwe w odbiorze. Robiąc tę wystawę, mogłam spróbować sobie odpowiedzieć na to pytanie.”
       Justyna Polakowska.


Projekt dofinansowany ze środków
Samorządu Miasta Olsztyn
Logo Olsztyna

powrót