Kolaudacja książki Jerzego Szczudlika
3 marca 2011 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbyła się promocja książki Jerzego Szczudlika. "Cogito ergo...zoom". Podczas spotkania, które poprowadziła Elżbieta Lenkiewicz aktorzy teatru im. St. Jaracza - Wiesława Niemaszek-Szymańska i Marian Czarkowski zaprezentowali fragmenty książki oraz wykonali piosenki skomponowane przez Mariana Czarkowskiego do słów Jerzego Szczudlika. Całości dopełnił występ zespołu M5, muzyków zaprzyjaźnionych autora.

Jerzy Szczudlik o sobie: Urodziłem się 60 lat temu w Sanoku. Od piątego roku życia mieszkałem w Warszawie; tam chodziłem do szkoły i tam studiowałem. Jestem absolwentem SGPiS (obecnie SGH). W moim dorosłym życiu najpierw nastała era cyfrowa (30 lat przepracowałem w bankowości polskiej i luksemburskiej), a dopiero później zaczęła się era literowa. Od chwili, bowiem zamieszkania pod Olsztynem składam litery w słowa, a te już same zamieniają się w różne formy literackie. I tak z zauroczenia nazwami osad warmińskich powstały "Limeryki warmińskie i unijne". Rozbawienie nazwami niektórych miejscowości w całej Polsce zaowocowało tomikiem "Limeryki z okien bryki". Z kolei zbiór wierszy pod tytułem "30 listów do Marii" motywowany był trwającą od niepamiętnych czasów miłością do żony (jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało). Podziw dla filozofii, jako najpiękniejszej z nauk, dał w efekcie wiersze pod wspólną nazwą "Niefilozof". Fascynacja teatrem przyczyniła się do powstania wielu już sztuk teatralnych, z których kilka prezentowanych było w ost atnich latach w teatrze stolikowym (funkcjonującym przy olsztyńskim Teatrze im. St. Jaracza) oraz ośrodkach kultury na terenie Warmii. W wolnych chwilach piszę teksty piosenek. Zainteresowanie teatrem sprawiło, że utworom zawartym w tym tomie pragnąłem nadać formę monodramów. Na ile mi się to udało, pozostawiam ocenie Czytelników.


Współorganizator:
Pracownia Wydawnicza "ElSet"

powrót