System Informacji Miejskiej cz. 1
16 lutego 2011 r.cykl spotkań "Wspólna przestrzeń - nasza wspólna sprawa"

Na kolejnych konsultacjach społecznych organizowanych przez Urząd Miasta w Olsztynie w Galerii Stary Ratusz WBP przedstawiciele ratusza zaprezentowali założenia oraz wstępną wizualizację Systemu Informacji Miejskiej, planowanego do wdrożenia na terenie Olsztyna. Obejmuje on m.in. oznakowania budynków, ulic, tablice informacyjne i będzie integralną częścią Programu Estetyzacji Miasta (www.olsztyn.eu). Spotkanie miało na celu zebranie opinii, wniosków oraz uwag na temat przedstawionych propozycji od zgromadzonych mieszkańców.


Organizator:
Urząd Miasta w Olsztynie

powrót