„Stare Miasto - nasza wspólna przestrzeń, nasza wspólna sprawa”
16 lutego 2011 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbyło się drugie z cyklu spotkań "Wspólna przestrzeń - nasza wspólna sprawa" tym razem ph.: "Stare Miasto - nasza wspólna przestrzeń, nasza wspólna sprawa". Poprowadziła je Marcelina Chodyniecka-Kuberska, asystent prezydenta miasta do spraw estetyzacji, odpowiedzialna za Program Estetyzacji Miasta. Celem spotkań jest wspólne wypracowanie, na podstawie propozycji i pomysłów zgłoszonych przez ich uczestników, rozwiązań dla tej części miasta. Efektem końcowym tych spotkań będzie ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekty małej architektury dla Starego Miasta (nowe sceny, ławki, stoiska handlowców i kwiaciarek, miejsca na imprezy czasowe oraz ogólną aranżację detali). Postanowienia zwycięskiego projektu zostaną umieszczone w Kodeksie Estetyzacji Miasta.


Organizator: Urząd Miasta Olsztyn

powrót