Promocja książki Anny Sarnowskiej ? „Tańce warmińskie i mazurskie”
10 lutego 2011 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbyła się promocję książki Anny Sarnowskiej pt.; „Tańce warmińskie i mazurskie”. Rozmowę z autorką podręcznika poprowadził Robert Lesiński.
Wieczór rozpoczął występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jedwabno”.

Anna Zielińska Sarnowska
ur. 30.03.1951r. w Łodzi jest choreografem tańca ludowego regionu warmińsko-mazurskiego. Autorką programów dla zespołów ludowych działających w naszym regionie jak również w Polsce i poza krajem. Jest instruktorem tańców warmińskich i mazurskich w Polonijnym Studium Tańców Polskich w Rzeszowie, konsultantem i choreografem Polonijnego Zespołu Folklorystycznego „Krakowiak” w Grenoble (Francja). W latach 1976-1979 ukończyła Kurs Kwalifikacyjny II stopnia w Lublinie z zakresu tańca. Wcześniej była członkiem ZPiT „Olsztyn”, gdzie szkoliła swoje umiejętności pod kierunkiem Jerzego Wojciecha Muchlado. Po jego odejściu na emeryturę była kierownikiem artystycznym i choregrafem tego zespołu. Przez kilka lat była wykładowcą Państwowego Zaocznego Studium Kultury i Oświaty Dorosłych w Olsztynie i Ostrołęce. Za swoją pracę otrzymała wiele wyróżnień i odznaczeń państwowych. Od 28 lat prowadzi Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno”.
Jak sama mówi najwięcej dała jej współpraca z Wojciechem Muchlado – Był bardzo wymagający, perfekcyjny. Nauczył nas kochać taniec i folklor Warmii i Mazur. To on przekazał jej wiedzę na temat tańców z naszego regionu i zaszczepił w niej myśl, żeby je spisać i wydać książkę.
Jesienią ubiegłego roku udało się Pani Annie wydać podręcznik, który dedykuje swojemu Mistrzowi.

Podręcznik ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa Przyjaciół Jedwabna i działaniom Pana Włodzimierza Budnego.

Książka dofinansowana ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

powrót