Konferencja prasowa pt.: Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury
16 grudnia 2010 r.

W modernizowanym budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5 odbyła się konferencja prasowa pt.: Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury. Konferencja miała na celu zapoznanie opinii publicznej z aktualnym stanem przebiegu prac inwestycyjnych oraz ze zmianami, jakie zastaną przeprowadzone w bibliotece w ramach przebudowy. W konferencji prasowej wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, WBP, wykonawców projektu i mediów.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

powrót