Krzysztof Hejke - „Huculszczyzna”
24 listopada 2010 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy fotografii prof. Krzysztofa Hejke pt.: „Huculszczyzna”. Spotkaniu z autorem towarzyszyła promocja jego najnowszego albumu, zawierającego również materiały zdjęciowe z obszaru Huculszczyzny.

Krzysztof Hejke, profesor sztuk filmowych, fotograf i operator.

Absolwent Państwowej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Instytutu Fotograficznego w Pradze. Od 18 lat wykłada fotografię na Wydziale Reżyserii i Wydziale Operatorskim macierzystej uczelni.

Założyciel wydawnictwa Terra Nova.

Jego prace prezentowano na ponad 75 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Jest autorem kilkunastu albumów, m. in. : Polska Romantyczna (siedmiokrotnie nagrodzonego w konkursach na najpiękniejszą książkę), Polska Duch Ziemi (jedynej monumentalnej publikacji albumowej poświęconej polskiemu folklorowi), Katedra Lwowska obrządku łacińskiego, Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta, Rossa od świtu do zmierzchu, Cmentarz Łyczakowski w fotografii Krzysztofa Hejke, Mazury-Obrazy nostalgii, Ludy świata (autor rozdziału poświęconego Polsce). Kresy-Zapomniana Ojczyzna. Karta Polaka, Świątynie Kresów. Ludzie Kresów, Polesie, Cmentarze Katyńskie. Pałac Mniszchów w Warszawie- Ambasada Królestwa Belgii, Cmentarz Bernardyński w Wilnie.

Uczestnik wypraw górskich na najwyższe szczyty kontynentów. Od kilkunastu lat przemierza dawne Kresy RP.

powrót