Olsztyn – Babel – Variart
11 października 2010 r.

Olsztyn – Babel
Dwa lata pisma VariArt – pisma „różnych sztuk”

W Starym Ratuszu WBP odbyła się impreza „Olsztyn-Babel”, która była podsumowaniem drugiego roku istnienia pisma „Variart”.
Impreza była metaforą pomieszania kultur i języków sztuki, a także wpływu tego na tworzenie Kultury Regionu.
Od soboty 9 października Adam Cieślak oraz Bartosz Świątecki, olsztyńscy artyści wznosili w Galerii Stary Ratusz WBP w Olsztynie współczesną-odwieczną wieżę Babel. Kulminacja jej istnienia i zarazem zasadnicze obchody jubileuszu czasopisma miały miejsce 11 października.
Również tego dnia odbyło się spotkanie z poetą i dziennikarzem Romanem Maciejewskim-Vargą. W specjalnym recitalu wystąpiła artystka Sceny nomen omen Babel – Marta Andrzejczyk. Następnie cała biblioteka ukazała swe prawdziwe oblicze – oblicze BABEL. W poszczególnych miejscach zwiedzający mogli podziwiać wystawy tematyczne, związane z teatrem, literaturą regionalną (ale również z jubileuszem „VariArtu”), posłuchać muzyki oraz „literatury” – na specjalnych stanowiskach do odsłuchu. Bibliotekę zapełniły różne sztuki: teatr, literatura, muzyka i architektura. Na końcu wieża Babel runęła.

Współorganizator:
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki
Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta w Olsztynie

Kwartalnik „VariArt”, czasopismo wydawane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie od 2008 r., obchodzi drugą rocznicę istnienia na rynku czasopism regionalnych. Skład stałego zespołu redakcyjnego tworzą pracownicy biblioteki, jednak z „VariArtem” współpracowało już wiele osób z regionu: m.in. Tamara Bołdak-Janowska, Krzysztof Dariusz Szatrawski, Krystyna Jędrys, Iwona Łazicka-Pawlak, Lech Brywczyński, Filip Onichimowski, Arkadiusz Łuba, Agnieszka Kacprzyk, Paweł Jaszczuk, Kazimierz Brakoniecki, Hanna Brakoniecka, Katarzyna Enerlich, Joanna Wilengowska oraz wielu innych... Pismo ma charakter kulturalno-literacki, prezentuje więc i popularyzuje kulturę, literaturę i sztukę Olsztyna oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Podstawową zasadą „VariaArtu”, jak sama nazwa wskazuje, jest „różnorodność”, jak również otwartość wobec wszystkich twórców, zarówno uznanych jak i debiutujących, niezależnie od przynależności do grupy czy programu artystycznego. Skierowane jest również do szerokiego grona odbiorców. W „VariArcie” można odnaleźć poezję, prozę, dramat, recenzje literatury regionalnej. Felietony, relacje z wydarzeń kulturalnych, artykuły poświęcone historii Warmii i Mazur, ciekawym inicjatywom, miejscom, które warto poznać. W „galerii” wewnątrz pisma prezentuje się prace i sylwetki artystów oraz grup artystycznych. W „VariArcie” zamieszczane są także wywiady z artystami, literatami, muzykami oraz przedstawicielami instytucji kulturalnych. Dotychczasowe numery czasopisma dostępne są również w formie elektronicznej na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie: http://www.wbp.olsztyn.pl/publikacje/. Pismo jest otwarte na warmińsko-mazurskich twórców, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość szerszemu gronu.

powrót