Międzynarodowy Salon Martwa Natura w Fotografii Częstochowa 2009
23 lipca 2010

W Galerii Stary Ratusz WBP zostały zaprezentowane zdjęcia z czwartej edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego „Międzynarodowy Salon Martwa Natura w Fotografii – Częstochowa 2009” organizowanego przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie. Oryginalność imprezy polega na obrazowaniu martwej natury, tematu zwyczajowo związanego z inną dziedziną sztuki - malarstwem. Wybór tematu czyni Salon, co warte podkreślenia, jedyną tego typu specjalistyczną wystawą fotografii w kraju i na świecie. Pomysłodawcą, komisarzem i współorganizatorem Salonu jest artysta fotografik Janusz Mielczarek.

W Galerii w Olsztynie został pokazany jedynie wycinek wystawy, najlepsze, nagrodzone zdjęcia.

Współorganizator:
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

powrót