Kalendarz Poetycki
25 maja 2010 r.

Zostało już niewiele czasu do kolejnych Spotkań Zamkowych „¦piewajmy poezję”, więc zaczęli¶my odliczanie - codziennie w Galerii Poetyckiej w Starym Ratuszu WBP przekładamy jedn± kartę z Kalendarza Poetyckiego.

Kalendarz został zainstalowany 25 maja i ma 37 kartek (na 37. edycję imprezy). Pierwsz± stronicę przełożył Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Pan Andrzej Marcinkiewicz oraz Bogusław Żmijewski z CEiIK-u.

Ze stron Kalendarza dowiemy się, co ciekawego odbyło się w trakcie tych 37 lat na koncertach Spotkań Zamkowych - kto wyst±pił, kto wygrał i jak± piosenkę zaprezentował w ówczesnym konkursie oraz kto oceniał uczestników konkursu... Zobaczymy też, jaki plakat wtedy promował festiwal...
Drugi egzemplarz kalendarza znajduje się w Gazeta Cafe, przy ul. Kołł±taja w Olsztynie

Wydawca Kalendzarza:
WBP w Olsztynie

Współorganizator:
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

powrót