Otwarcie Medioteki Języka Niemieckiego
4 marca 2010 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna otworzyła w swoich murach Mediotekę Języka Niemieckiego. Medioteka Języka Niemieckiego to już druga kolekcja stworzona w naszej bibliotece w ramach współpracy z Goethe-Institut w Warszawie. Goethe-Institut wspiera WBP poprzez zakup książek oraz szkolenia dla bibliotekarza opiekującego się księgozbiorem. WBP udostępnia pomieszczenie oraz zapewnia niemieckojęzycznego bibliotekarza do opieki nad księgozbiorem i kontaktów z Goethe-Institut. Obie instytucje organizują wspólnie imprezy popularyzujące język niemiecki i kulturę Niemiec.

W Mediotece Języka Niemieckiego znajdują się przede wszystkim materiały do nauki języka niemieckiego (podręczniki, repetytoria, leksykony, ćwiczenia, teksty, audiobooki i inne dokumenty elektroniczne - materiały dźwiękowe i multimedialne) oraz poradniki i podręczniki metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego. Medioteka będzie również centrum doradztwa metodycznego, realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Po oficjalnym otwarciu i uroczystych przemówieniach dra Hansa-Wernera Schmidta (Goethe-Institut) oraz Andrzeja Marcinkiewicza (WBP) odbyło się również spotkanie przyjaciół i partnerów Goethe-Institut. Swoją działalność zaprezentowali m.in.: Wspólnota Kulturowa „Borussia”, olsztyńskie Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut, program Deutsch-Wagen-Tour, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz zaprzyjaźnieni lektorzy i nauczyciele języka niemieckiego.

Współpraca:
Goethe-Institut w Warszawie

powrót