Jarosław Poliwko „Bardzo bliski Wschód”
5 lutego 2010 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Jarosława Poliwko „Bardzo bliski Wschód”

Jarosław Poliwko - urodzony w 1974 roku w Gdańsku. Od 12 lat mieszka na Warmii i Mazurach, zajmując się szeroko pojętą sztuką fotografii. Jego działania powiązane są ze środowiskiem muzyczno-teatralnym oraz z grupą olsztyńskich twórców. Styl artysty oscyluje w obrębie fotografii kreacyjnej, silnie emocjonalnej, w której nadrzędnym tematem inspiracji jest człowiek i jego istnienie. Jednocześnie, obszarem jego zainteresowań są motywy kultury Europy Środkowo-Wschodniej. Jako inspirator i twórca szerzy i propaguje wątki ukraińskie, które są ściśle związane z jego pochodzeniem.

Jarosław Poliwko jest laureatem wielu konkursów fotograficznych. W swoim dorobku ma wiele wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i za granicą.

 

powrót