Stephan Zinke – FERROPOLIS
10 grudnia 2009 r.

W Czytelni Książek w Starym Ratuszu WBP odbył się wernisaż wystawy autorstwa Stephan’a Zinke, na prezentację składały się rysunki wykonane węglem na różnych podkładach. Wartość ekspozycji podbiło ciekawe rozmieszczenie prac w przestrzeni czytelni. Tematem wystawy FERROPOLIS są zmiany krajobrazu wschodniej części Niemiec po roku 1989. Artysta zwraca uwagę na obszar będący przykładem regionu wysoko uprzemysłowionego. Po przemianach politycznych obszar ten „dostał wypowiedzenie ze służby”. Zamknięta kopalnia węgla brunatnego w Golpa-Nord (Saksonia-Anhalt) nie znalazła się wśród tych, które przekształcono w region wypoczynkowy albo inną atrakcję turystyczną. Usunięcie kopalni zatarło wszelkie ślady ludzkiego istnienia. Wystawa FERROPOLIS jest świadectwem tego, iż zniszczenie jest nieodłącznym elementem historii krajobrazu kulturowego.

Po wernisażu odbyła się dyskusja z artystą na temat pojmowania sztuki.

Współorganizator:
Fundacja „Borussia”

powrót