Spotkanie autorskie z księdzem Adamem Bonieckim
5 listopada 2009 r.

W Czytelni Książek WBP w Olsztynie, w Starym Ratuszu odbyło się spotkanie z księdzem Adamem Bonieckim - Redaktorem Naczelnym Tygodnika Powszechnego.

Spotkanie to zorganizowane było w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki,
rozmowę poprowadziła Ewa Zdrojkowska.

Dyskusyjne Kluby Książki (w skrócie DKK) to projekt realizowany w całej Polsce od 2007 roku, a finansowany ze środków Instytutu Książki w Krakowie. W województwie warmińsko-mazurskim koordynuje go Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Dyskusyjny Klub Książki to grupa uczestników w różnym wieku, połączonych wspólną pasją czytania i rozmową na temat przeczytanej książki, spotykających się raz w miesiącu w dowolnym czasie. Obecnie na terenie naszego województwa przy bibliotekach publicznych działa 29 klubów zrzeszających ponad 300 stałych członków.

W ramach projektu, dla członków oraz sympatyków DKK, organizowane są również spotkania autorskie. Do tej pory, w całym województwie, odbyło się ponad 50 spotkań - m.in. z Wojciechem Kuczokiem, Antonim Liberą, Wojciechem Tochmanem, Włodzimierzem Kowalewskim, Mariuszem Sieniewiczem, Jackiem Dehnelem, Izabelą Sową, Małgorzatą Kalicińską, Anną Onichimowską, Ewą Nowak, Mariuszem Czubajem.

Ks. Adam Boniecki (ur. 1934 w Warszawie) - święcenia kapłańskie otrzymał w 1960 roku. Studiował filozofię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu studiów podjął pracę w "Tygodniku Powszechnym" oraz w krakowskim duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny. Obowiązki duszpasterza akademickiego pełnił do roku 1971. W latach 1972-1974 przebywał we Francji i uczęszczał na zajęcia w paryskim Instytucie Katolickim. W 1979 roku na zlecenie Jana Pawła II zorganizował polską edycję "L'Osservatore Romano", w 1991r. został jego redaktorem naczelnym. W latach 90-tych był przełożonym (generałem) Zgromadzenia Księży Marianów. Po śmierci Jerzego Turowicza (1999 r.), spełniając jego wolę, objął funkcję redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego".

Opublikował m.in. książki: "Rozmowy niedokończone", "Notes", "Notes rzymski" (t. I/III), "Budowa kościołów w diecezji przemyskiej", "Kalendarium życia Karola Wojtyły", "Vademecum generała".

powrót