„Z Danii do Polski - transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych”
konferencja podsumowująca projekt
21 października 2009 r.

W Czytelni Książek w Starym Ratuszu WBP w Olsztynie odbyła się konferencja kończąca projekt "Z Danii do Polski - transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych" dofinansowany ze środków Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.

W czasie konferencji podsumowano osiągnięcia projektu, a bibliotekarze z terenu województwa zaprezentowali nowe usługi biblioteczne, które zostaną wprowadzone w ich bibliotekach jako efekt zdobytych w Danii doświadczeń.

Udostępniony także został po raz pierwszy Katalog nowych usług do wdrażania w publicznych bibliotekach gminnych.

W projekcie brali udział bibliotekarze z Biskupca, Braniewa, Działdowa, Galin, Giżycka, Iławy, Kiwit, Komorowa Żuławskiego, Kowal Oleckich, Lelkowa, Lidzbarka Warmińskiego, Morąga, Mrągowa, Nidzicy, Olecka, Olsztyna, Ostródy, Pasłęka, Rozóg, Szczytna, Węgorzewa.

Więcej informacji na stronie projektu:
http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/zdaniidopolski/

powrót