„Współczesna fotografia niemiecka”- wykład Georgia Krawiec
12 października 2009 r.

W Starym Ratuszu WBP zakończyła się wystawa pt.: "Foto-Szene Deutschland" - "Współczesna fotografia niemiecka", na której można było zobaczyć wybór albumów fotografii - głównie nowych edycji z ostatniego dziesięciolecia, przedstawiających ważne nurty i wewnętrzne zróżnicowanie niemieckiej fotografii. Wystawa ta prezentowana była w wielu miastach Polski /m.in. w Warszawie, Poznaniu/.
Na zakończenie wystawy odbył się wykład Georgii Krawiec, poświęcony stylom współczesnej niemieckiej sceny fotograficznej.

Georgia Krawiec
niezależna fotografka, wykładowczyni warszawskich szkół fotografii: ZPAF (Związku Polskich Artystów Fotografików) i Europejskiej Akademii Fotografii (EAF)

współorganizator:
Goethe-Institut w Warszawie

powrót