Wystawa „Czytamy Jana Pawła II”
9 października 2009 r.

W Czytelni Książek w Starym Ratuszu WBP została otwarta wystawa pt.: „Czytamy Jana Pawła II”. Na ekspozycję składają się wybrane cytaty z dzieł Jana Pawła II dotyczące wolności. Wystawę uzupełniają reprodukcje pasteli Aleksandra Wołosa. Prezentacja została zorganizowana z okazji Dni Papieskich, które w tym roku obchodzimy pod hasłem "Jan Paweł II - papież wolności".

 

TRWAJCIE…TRZECIA PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY, 8-14 CZERWCA 1987, PRZEMÓWIENIE I HOMILIE, WSTĘP, DIARIUSZ I OPRACOWANIE AMELIA SZAFRAŃSKA, INSTYTUT WYDAWNICZY PAX, WARSZAWA 1988

 • Wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać. Wolność jest właściwością człowieka, Bóg go stworzył wolnym. Stworzył go wolnym, dał mu wolną wolę bez względu na konsekwencję. Człowiek źle użył wolności, którą Bóg mu dał, ale Bóg stworzył go wolnym i absolutnie nie wycofa się z tego. STR. 135
 • Wolność nie została dana człowiekowi przez Stwórcę do tego, ażeby niszczył siebie i drugich. Wolność to nie jest samowola. STR. 229
 • Wolność wszakże może przerodzić się w swawolę. A swawola - jak wiemy również z naszych własnych dziejów - może omamić człowieka pozorem "złotej wolności".
  Co krok jesteśmy świadkami, jak wolność staje się zaczynem różnorodnych "niewoli" człowieka, ludzi, społeczeństw. STR. 234

ELEMENTARZ JANA PAWŁA II, TEKSTY WYBRAŁ I UŁOŻYŁ KRZYSZTOF DYBCIAK, WYDAWNICTWO LITERACKIE 2001

 • Być wolnym, to znaczy spełniać owoce prawdy, działać w prawdzie. Być wolnym, to znaczy umieć siebie poddać, podporządkować prawdzie - a nie: podporządkowywać prawdę sobie, swoim zachciankom, interesom, koniunkturom. STR. 199
 • Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne.
  Całym sobą płacisz za wolność - więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok [...] Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? Po której jesteśmy stronie? STR. 206

ZŁOTE MYŚLI JANA PAWŁA II, EUROPA WYDAWNICTWO, WROCŁAW 2006

 • Wolność człowieka i Boże prawo nie są ze sobą sprzeczne, ale przeciwnie - wzajemnie się do siebie odwołują. Uczeń Chrystusa wie, iż jego powołanie jest powołaniem do wolności. "Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności" (Ga 5,13), woła z radością i dumą apostoł Paweł. STR. 187
  Natychmiast jednak dodaje :"Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!".
 • Wolność jednak w pełni jest dowartościowana jedynie poprzez przyjęcie prawdy: w świecie bez prawdy wolność traci swoją treść, a człowiek zostaje wystawiony na pastwę namiętności i uwarunkowań jawnych lub ukrytych. Chrześcijanin żyje wolnością i służy jej zgodnie z misyjną naturą swego powołania, ofiarowując innym prawdę, którą sam poznał. W dialogu z innymi ludźmi, baczny na każdy fragment prawdy, obecny w konkretnym życiu i w kulturze poszczególnych osób oraz narodów, nie przestaje potwierdzać tego, co poznał dzięki wierze i właściwemu używaniu rozumu. STR. 189
 • Wolność, która by odrzucała więź z prawdą, zmieniłaby się w samowolę, a w końcu podporządkowała najniższym namiętnościom i ulega samounicestwieniu. Skąd bowiem wywodzą się wszystkie przejawy zła, jakim encyklika RERUM NOVARUM pragnie się przeciwstawić, jeśli nie z wolności, która w dziedzinie działalności gospodarczej i społecznej odrywa się od prawdy o człowieku? STR. 192
 • Oby całe nasze społeczeństwo uwolniło się od tego złudzenia wolności, wolnej miłości, którą usiłuje się przesłonić rzeczywistość cudzołóstwa i rozwiązłości. Zbyt dużo kosztuje ta ułuda. Zbyt wiele dzieci, które muszą tracić zaufanie do rodziców, a tak obsuwa się ten nieodzowny grunt, na którym sami mają budować swą przyszłość i przyszłość społeczeństwa. I niszczeje owa zdrowa tkanka obcowań i układów międzyludzkich. STR. 192
 • Dar wolności. Trudny dar wolności. Tylko ten, kto jest wolny, może stać się niewolnikiem. STR 196
 • Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem. STR.196
 • Papież nie przemawia przeciwko wolności. On przemawia za wolnością, za właściwym używaniem wolności. STR. 196
 • Człowiek może być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość. Miłość Boga nade wszystko i miłość ludzi: braci, bliźnich, rodaków..
  Tego właśnie uczy nas Chrystus, który do końca umiłował. O tym mówi Eucharystia - najświętsze dziedzictwo przybranych dzieci Bożych. STR. 196

powrót