„Od Bolesława Pobożnego do Bolesława Piaseckiego - POLACY I ŻYDZI”
Seminarium Żydowskiego Instytutu Historycznego
6 października 2009 r.

W ramach III Dni Kultury Żydowskiej w Olsztynie zorganizowanych pod hasłem Be-JACHAD czyli RAZEM, w dniu 6.10 .2009 r. w Czytelni Książek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, odbyło się Seminarium pod tytułem: Od Bolesława Pobożnego do Bolesława Piaseckiego. Polacy i Żydzi.

Pomysłodawcą spotkania był dr Piotr Weiser z Żydowskiego Instytutu Historycznego, moderatorem Noemi Bażanowska, a wykłady wygłosili kolejno:
dr Paweł Fijałkowski - Po-lin: początki osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich i pierwsze wieki koegzystencji polsko-żydowskiej;
dr Hanna Węgrzynek - Czy na pewno złoty wiek? Żydzi w Polsce doby nowożytnej;
dr Piotr Weiser - Pomoc, obojętność, nienawiść: różne postawy wobec Żydów w czasie Zagłady;
dr August Grabski - Życie żydowskie w Polsce powojennej - zawiedzione nadzieje.

 

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie na rzecz Kultury Żydowskiej B'JACHAD
Fundacja Wspólnota Kulturowa "Borussia"

powrót