RzeĽba Miłosz Piotrowski
17 lipca 2009 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP otwarta została wystawa prac rzeĽbiarskich Miłosza Piotrowskiego, artysty zwi±zanego z naszym regionem.

MIŁOSZ PIOTROWSKI

 • absolwent Wydziału RzeĽby ASP w Gdańsku - dyplom 1989 u prof. E. Sitka
 • członek Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków
 • asystent w Pracowni RzeĽby Instytutu Sztuk Pięknych UWM Olsztyn
 • uprawia rzeĽbę w terakocie, kamieniu, syntetycznym kamieniu i br±zie
 • uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granic±

strona: http://my.opera.com/piotrowski_milosz/

wystawy indywidualne:

 • 1989 - Gdańsk - Dom Słowa - Galeria w Klubie Dziennikarza
 • 1993 - Düsseldorf - Galeria Peter Probst
 • 2002 - Ostróda - Muzeum na Zamku
 • 2003 - Iława - Galeria Sztuki Współczesnej
 • 2005 - Iława - Galeria Sztuki Współczesnej
 • 2005 - Lidzbark Warmiński - Miejski Dom Kultury
 • 2006 - Olsztyn - Galeria Rynek
 • 2007 - Olsztyn - Galeria Uniwersytecka
 • 2008 - Tczew - Centrum Wystawienniczo Regionalne Dolnej Wisły
 • 2008 - Gdańsk - Galeria ZPAP

realizacje publiczne:

 • prace konserwatorskie w The Mansion House w Londynie
 • rzeĽba Andrzeja Boboli w Iławie
 • statuetka "Ekolider" Bank Ochrony ¦rodowiska Olsztyn
 • statuetka "Ekomuza" Bank Ochrony ¦rodowiska Olsztyn
 • statuetka "Przyjaciel Ziemi" O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli Olsztyn
 • statuetka "Program Ekozespołów" O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli Olsztyn
 • statuetka "Laur Wydziału V" Polska Akademia Nauk - Warszawa

powrót