Porozumienie o partnerskiej współpracy
29 czerwca 2009 r.

W Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie podpisano porozumienie o partnerskiej współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w sprawie realizacji w regionie Programu Rozwoju Bibliotek. Chęć przystąpienia do programu zadeklarowało 81 ze 105. bibliotek, funkcjonujących w małych miastach (do 20 tys. mieszkańców) i na wsiach naszego województwa.

Program Rozwoju Bibliotek, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a współfinansowany przez Fundację Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, ma pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcać się w aktywne ośrodki lokalnego życia. Dzięki nowoczesnym narzędziom teleinformatycznym, szkoleniom i innym formom wsparcia, małe biblioteki będą mogły rozwijać swoją działalność i w efekcie przekazywać impuls do rozwoju poszczególnym mieszkańcom i całej społeczności.

Nasze województwo jest piątym z kolei regionem, którego władze postanowiły zaangażować się w realizację Programu Rozwoju Bibliotek. Na mocy podpisanego porozumienia powstało partnerstwo na rzecz rozwoju bibliotek. Oprócz wojewody i marszałka, w partnerstwie uczestniczyć będą organizacje pozarządowe, instytucje ważne dla rozwoju regionu np. wyższe uczelnie, władze oświatowe, przedstawiciele kościołów, organizacje samorządowe i gospodarcze.

Jak zapewnił Jacek Wojnarowski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podczas podpisywania porozumienie, każda gmina, na terenie której realizowany będzie program, może liczyć na wsparcie kwotą ok. 66 tys. zł. Część z tych pieniędzy będzie przeznaczona na szkolenia. Koszt przeszkolenia jednego bibliotekarza szacuje się na 5,5 tys. zł. Biblioteki zostaną też wyposażone w sprzęt komputerowy. Szacowana wartość zakupów na jedną placówkę wyniesie od 3,6 tys. zł do 15,9 tys.

Uroczystego podpisania porozumienia dokonali:
MARIAN PODZIEWSKI, WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
JACEK PROTAS, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
JACEK WOJNAROWSKI, PREZES FUNDACJI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Gospodarzem Spotkania w Starym Ratuszu był
ANDRZEJ MARCINKIEWICZ, DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE

powrót