Olsztyn kulturalny w mediach
21 maja 2009 r.

W Starym Ratuszu WBP odbyło się spotkanie Olsztyn kulturalny w mediach w dyskusji udział wzięli Joanna Wilengowska /redaktor TVP Olsztyn/, Marek Barański /redaktor Gazety Olsztyńskiej/ i Robert Lesiński /redaktor Radia Olsztyn S.A./. Spotkanie poprowadził Włodzimierz Kowalewski.

W trakcie podjęto próbę omówienia m.in.:

  • specyfiki przekazu wiadomości nt. kultury w regionalnych mediach,
  • nowego medium - przekazu internetowy w kontekście pozostałych mediów.
  • roli kultury regionu w kontekście ogólnopolskim i światowym.


Dziennik Literacki Olsztyna

to cykl imprez przygotowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną popularyzujących dorobek twórczy olsztyńskich: autorów książek, ludzi kultury i nauki oraz lokalnych wydawnictw. Akcja skierowana jest do mieszkańców Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności do młodzieży szkół średnich.

8-26 maja 2009 r.
Dziennik Literacki Olsztyna
Majowe Spotkania z książką


Spotkania finansowane ze środków Miasta Olsztyna.

 

powrót