Olsztyn Kraj Obrazy Niezwykłe - spotkanie z Iwoną Liżewską
19 maja 2009 r.

W Starym Ratuszu WBP odbyło się spotkanie z Iwoną Liżewską, w ramach „Dziennika Literackiego Olsztyna”.

Iwona Liżewska - historyk sztuki, dyrektor Olsztyńskiego Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie; redaktor serii wydawniczej „Stare życie pod nowymi dachami” (wyd. „Borussia”); od kilkunastu lat zajmuje się problematyką krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z architekturą regionalną.


Dziennik Literacki Olsztyna

to cykl imprez przygotowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną popularyzujących dorobek twórczy olsztyńskich: autorów książek, ludzi kultury i nauki oraz lokalnych wydawnictw. Akcja skierowana jest do mieszkańców Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności do młodzieży szkół średnich.

8-26 maja 2009 r.
Dziennik Literacki Olsztyna
Majowe Spotkania z książką


Spotkania finansowane ze środków Miasta Olsztyna.

powrót