Literacki spacer po Olsztynie - spotkanie z Tomaszem Białkowskim
14 maja 2009 r.

W Starym Ratuszu WBP odbyło się spotkanie z Tomaszem Białkowskim, w ramach „Dziennika Literackiego Olsztyna”. Autorowi wręczono nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyn. Nagrodę w dziedzinie literatury w imieniu Prezydenta wręczył Tadeusz Prusiński, pełnomocnik prezydenta ds. komunikacji społecznej.
Wieczór poprowadziła Ewa Zdrojkowska.

Tomasz Białkowski (ur. 1969 r.) jest prozaikiem, autorem zbioru opowiadań „Leze” (2002), a także sztuki pt. „Drzewo”, opublikowanej na łamach „FA-artu” (2003, nr 1-2), w 2008 roku dwie powieści „Mistrzostwo świata” i „Zmarzlinę”, za którą czytelnicy przyznali mu Wawrzyn Nagrodę Literacką Warmii i Mazur. Publikował m.in. w „Dekadzie Literackiej”, „FA-arcie”, „Portrecie”, „Ha!arcie”, „Borussii”, „Undergruncie”. Jest współpracownikiem pisma literacko-kulturalnego „Portret”. W 2004 roku był stypendystą Ministra Kultury w dziedzinie literatury.


Dziennik Literacki Olsztyna

to cykl imprez przygotowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną popularyzujących dorobek twórczy olsztyńskich: autorów książek, ludzi kultury i nauki oraz lokalnych wydawnictw. Akcja skierowana jest do mieszkańców Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności do młodzieży szkół średnich.

8-26 maja 2009 r.
Dziennik Literacki Olsztyna
Majowe Spotkania z książką


Spotkania finansowane ze środków Miasta Olsztyna.

powrót