Spotkanie z Juozasem ©ikąnelisem
9 maja 2009 r.

Z okazji Dnia Europy w Olsztynie odbyło się w Starym Ratuszu WBP spotkanie z Juozasem ©ikąnelisem z Kłajpedy, pisarzem, autorem litewskiej antologii olsztyńskich pisarzy. W ksi±żce tej znalazły się utwory Kazimierza Brakonieckiego, Tamary Bołdak-Janowskiej, Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, Włodzimierza Kowalewskiego, Ewy Szyling i Joanny Wilengowskiej.
prowadzenie - Kazimierz Brakoniecki
Współorganizator spotkania: Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie


Dziennik Literacki Olsztyna

to cykl imprez przygotowanych przez Wojewódzk± Bibliotekę Publiczn± popularyzuj±cych dorobek twórczy olsztyńskich: autorów ksi±żek, ludzi kultury i nauki oraz lokalnych wydawnictw. Akcja skierowana jest do mieszkańców Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególno¶ci do młodzieży szkół ¶rednich.

8-26 maja 2009 r.
Dziennik Literacki Olsztyna
Majowe Spotkania z ksi±żk±


Spotkania finansowane ze ¶rodków Miasta Olsztyna.

powrót