90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża
5 maja 2009 r.

W tym roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi 90-lecie istnienia. Z tej okazji w Galerii Stary Ratusz otwarto wystawę „90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”. W wernisażu obok byłych i obecnych działaczy PCK uczestniczyli m.in. Julian Osiecki, przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz grupa członków Niemieckiego Czerwonego Krzyża z Mecklenburg-Vorprommern.

Na wystawie zaprezentowano plansze, plakaty, zdjęcia i przedmioty związane z historią Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Półksiężyca i Rombu, ale przede wszystkim dotyczące dziewięćdziesięcioletniej historii Polskiego Czerwonego Krzyża. Wiele przedmiotów pochodzi z prywatnych zbiorów członków PCK, m.in. Juliana Osieckiego, Eugenii Dudzik, Jerzego Pomiankowskiego i Barbary Baturo-Warszawskiej.

Organizator:
Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgu PCK w Olsztynie

 

powrót