Wojciech Jasionowicz „Portret Mazur”
23 stycznia 2009 r.

Wojciech Jasionowicz - urodził się w Kętrzynie. W latach 1988-1993 studiował w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Dyplom w 1993 r. w pracowni prof. Edwarda Sitka.
Od 2000 r. prowadzi galerię Mazurski Ogród Sztuk w Kętrzynie.
Uprawia rzeźbę, malarstwo, rysunek. Prezentował swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidu-alnych w kraju i za granicą.
Na wystawie w Galerii Stary Ratusz WBP artysta zaprezentował prace malarskie, płaskorzeźby i rzeźby pod wspólnym tytułem „portret Mazur”

Moje Miejsce na Mazurach.
Obserwacja natury wyzwoliła we mnie chęć stworzenia mechanizmu artystycznej wypowiedzi, który uzupełniałby doznania artystyczne. Powinno to być doznanie idealne wyczerpujące nasze potrzeby artystyczne, jak również inspirujące nas samych do dalszych aktów twórczych na wielkim polu sztuki. Rzeźba, malarstwo, sztuki wizualne i inne wychodzące z głębi człowieka, które nie działają destrukcyjnie a budująco, powinny znaleźć się w Mazurskim Ogrodzie Sztuk tworząc jego harmonię.
Prawdopodobieństwo znalezienia najlepszego środka na wypowiedź artystyczną jest znikome. Umiejętne pokazywanie, zestawianie różnych środków artystycznego wyrazu może przynieść ogromne korzyści estetyczne i intelektualne tak dla twórców jak i odbiorców sztuki. Jeden temat artystyczny można zaprezentować na wiele sposobów, ale zwielokrotnienie go można uzyskać poprzez zestawienie z różnymi środkami wypowiedzi artystycznej tylko w tym jednym określonym miejscu na Mazurach...

Wojciech Jasionowicz

powrót