Wystawa pasteli pt.:„Szkoła pejzażu”
6 stycznia 2009 r.

Wystawa jest efektem pracy grupy osób, skupiających się obecnie przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie pod kierunkiem Marka Świąteckiego. Artysta przekazuje swoją wiedzę o trudnej technice pasteli i zapewnia, że można się jej nauczyć w każdym wieku. Pejzaż jest motywem przewodnim prac plastycznych, które powstają zarówno w plenerze, jak i w pracowni.

Autorki prac:
Bożena Adamowicz,
Teresa Andruszkiewicz,
Krystyna Giedrys,
Halina Haładuda,
Dobiesława Jodzio,
Alicja Klink,
Danuta Nowicka,
Małgorzata Piasecka,
Bożenna Saniewska.


"Szkoła pejzażu to plenerowe warsztaty plastyczne, to swobodne wyrażanie się przez sztukę, odnajdywanie w procesie autorealizacji własnych niespełnionych pasji i "uśpionych" twórczych ambicji; to także mobilizacja do wyjścia z domu, bycia wśród ludzi i nie zamykania się w sobie. Przebywanie w na świeżym powietrzu i kontakt z naturą jest wartością samą w sobie i ma głęboki sens terapeutyczny, sprzyjający czerpaniu z życia radości. Ostatecznym celem naszych warsztatów w żadnej mierze nie jest "produkcja" pewnej liczby prac plastycznych uczestników zajęć, ile zwrócenie ich uwagi na przebieg samego procesu twórczego - od wstępnych przygotowań, od kontemplacji, poprzez koncentrację uwagi na temacie i jego analizę, decyzje związane z indywidualną projekcją - próby syntezy i ostatecznie zmierzenie się z techniką pasteli.
Kluczem do osiągnięcia zamierzeń projektu jest wstępna, ukierunkowana penetracja miejsca zajęć, zwrócenie uwagi na sprawy istotne - np. kształt drzewa i jego budowa, faktura trawy, lśnienia wody, światło - jego projekcja, prześwity i odbicia, charakterystyczne elementy architektury itp., itd. Stworzone na zajęciach prace są przede wszystkim podstawą do dalszej rozmowy i twórczej eksploracji.
Nasze warsztaty plastyczne organizujemy w plenerze, w różnych miejscach, wybranych tematach i interesujących ekspozycjach (las, brzeg rzeki, jezioro, łąka, leśna droga, elementy architektury starego miasta i wsi...), tym samym zajęcia te stają się często elementem krajoznawczej wycieczki, zwiedzania ciekawych przyrodniczo i architektonicznie miejsc w naszym regionie.
Jeśli jednak jest zbyt zimno, lub pogoda nam po prostu nie dopisuje "chronimy się" w pracowni plastycznej MOK w Olsztynie.
Spotykamy się przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, zawsze w niedzielę, w godzinach 10.30 - 13.30
Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego malowania w plenerze."

Marek Świątecki

powrót