Rosyjskie i Polskie Skarby UNESCO
3 listopada 2008 r.

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO to rejestr najwybitniejszych zabytków, zespołów i miejsc zabytkowych, pomników przyrody i obszarów chronionych, prowadzony w ramach wypełniania Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego. Wpisanie obiektu czy miejsca na Listę UNESCO to wielkie wyróżnienie, promocja i - co najważniejsze - stała troska państwa i lokalnych społeczności o wartość światowego formatu.
W Galerii Stary Ratusz można zobaczyć część Listy UNESCO poświęconej Skarbom Rosji i Polski. Wystawa została zorganizowana przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie i Rosyjską Agencję Informacyjną "Nowości".

Polska
Rosja

powrót