Wystawa ExLibrisu z okazji 500-lecia miasta Taurogi z Międzynarodowego Konkursu zorganizowanego w 2007 r z okazji 500-lecia miasta Taurogi
28 października 2008 r.

28 października został oficjalnie otwarty Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej w Olsztynie. Jedną z imprez towarzyszących temu wydarzeniu była Wystawa ExLibrisu z okazji 500-lecia miasta Taurogi z Międzynarodowego Konkursu zorganizowanego z okazji 500-lecia miasta Taurogi - Litwa. Na konkurs nadesłali prace artyści z 17 krajów m.in. z Polski, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Rosji, Japonii. Na wystawie w Czytelni Książek w Starym Ratuszu WBP można oglądać znaczną część zebranej w ten sposób kolekcji ekslibrisu miasta Taurogi.

powrót