Spotkanie autorskie z Łukaszem Gołębiewskim
10 października 2008 r.

Łukasz Gołębiewski - dziennikarz, poeta, prozaik, krytyk i wydawca.

Był dziennikarzem dzienników "Życie Codzienne" i "Rzeczpospolita". Od 1998 jest wydawcą miesięcznika "Magazyn Literacki Książki". Od 2000 wydaje dwutygodnik "Biblioteka Analiz". Autor licznych raportów o polskim rynku wydawniczo-księgarskim, m.in. publikowanych na łamach "Rzeczpospolitej" rankingów największych polskich wydawnictw. Autor wielu książek poświęconych analizom rynku, w tym od 1998 roku corocznej monografii Rynek książki w Polsce przetłumaczonej na j. niemiecki i angielski. W 2005 opublikował wspólnie z Piotrem Kitrasiewiczem książkę "Rynek książki w Polsce 1944-1989". Jest prezesem zarządu spółki Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Wielokrotnie nagradzany za działalność publicystyczną

W 2008 roku wydarzeniem medialnym była jego książka eseistyczna poświęcona kulturze cyfrowej "Śmierć książki".

Organizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Książnica Polska w Olsztynie

powrót