Marcelina Chodyniecka-Kuberska - „Olsztyn-tożsamość”
1- 16 października 2008 r.

Olsztyn-tożsamość to projekt artystyczno-społeczny, który rozpoczął się w Olsztynie w październiku 2007 roku wystawą na dziedzińcu zamku oraz inauguracją działalności bloga internetowego zawierającego wszystkie prace z kolekcji, a także można na nim komentować architekturę Olsztyna. (http://olsztyn‑tozsamosc.blog.onet.pl)
Projekt składa się z dwóch części artystycznej i społecznej.
W części artystycznej autorka wykonuje dokumentację rysunkową miasta Olsztyn AD.2007 i 2008.
Portretowane są wszystkie dzielnice i typy zabudowy Olsztyna. Prace nie są pocztówkowymi przedstawieniami ładnych widoków przeznaczonymi dla turystów, tylko kronikarską dokumentacją Olsztyna dedykowaną zwykłym użytkownikom, czyli mieszkańcom.
Autorka stara się umieszczać w dokumentacji interesujące architektonicznie i ważne dla miasta obiekty. A także te kontrowersyjne szeroko dyskutowane "złe" rozwiązania przestrzenne. Chce pokazać jak najdokładniej realny, współczesny Olsztyn. Odwzorowując na bardzo dokładnych rysunkach nawet teksty na szyldach reklamowych. Rysunki zawsze opatrzone są na blogu komentarzem, który porusza różne tematy z zakresu planowania miasta i przekazuje atmosferę jaka tworzy się wokół niektórych obiektów w danym momencie. Każdy rysunek jest skrupulatnie sygnowany dokładną datą jaką upamiętnia.
Po co to wszystko?
Dokumentacja składająca się z pięćdziesięciu prac będzie podstawą do przeprowadzenia drugiej, społecznej części projektu - analizy miasta.
Do analizowania, czyli umieszczania na rysunkach merytorycznych bądź emocjonalnych treści zostaną zaproszeni mieszkańcy i specjaliści. Najpierw rysunki zostaną opisane przez architektów, złożone w nowoczesny przewodnik po architekturze miasta i upublicznione w mediach, aby pogłębić wiedzę mieszkańców o szeroko pojętej architekturze ich miasta. Dalej ruszy strona internetowa i warsztaty dla mieszkańców, gdzie będzie można zapoznać się z mechanizmami partycypacji społecznej w kształtowaniu miasta. Złożyć swoje komentarze, wizje i oczekiwania względem wizerunku Olsztyna. Olsztyn-tożsamość to wieloletni projekt, który ma ambicje stać się bazą informacyjną i platformą dyskusyjną o architekturze Olsztyna.
Projekt jest tak dużym przedsięwzięciem, że sama dokumentacja podzielona jest na trzy części.
Na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, było można oglądać rysunki z pierwszej i drugiej części dokumentacji. Trzeciej finałowej części możemy spodziewać się w październiku 2009, w przestrzeni miejskiej.

Informacje o projekcie:
http://www.marcelin.com.pl
http://olsztyn‑tozsamosc.blog.onet.pl

Marcelina Chodyniecka-Kuberska
Sercem Olsztynianka i Warmianka choć urodzona w Nysie na Śląsku w 1983 roku.
Brała udział w wielu inicjatywach na rzecz Olsztyna i Warmii. Szczególnym uczuciem darzy gminę Purda, w której ma zamiar jak najszybciej zamieszkać. Póki co mieszka i pracuje w Warszawie jako asystent w biurze architektonicznym. Robi dyplom o architekturze tożsamościowej dla trzech miast Olsztyna, Bytomia i Warszawy, na ASP w Poznaniu.

Sponsor wystawy:
Powiat Olsztyn
Powiat olsztyński

powrót