Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach
spotkanie literackie
26 września 2008 r.

Uczestnicy:
Oleg Głuszkin - pisarz
Natalia Gorbaczowa - poetka
Igor Biełow - poeta
Nina Ruzowa - Dyrektor Obwodowej Uniwersalnej Biblioteki Naukowej
Irina Kotłowa - Zastępca Dyrektora Obwodowej Uniwersalnej Biblioteki Naukowej
Nina Pieretjaka - Konsultant Ministerstwa Kultury Obwodu Kaliningradzkiego

Podczas spotkania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie delegacja kaliningradzka przedstawiła:

  • projekt wydawniczy Rządu Obwodu Kaliningradzkiego
  • podstawowe problemy organizacji pracy edukacyjnej z czytelnikami,
  • wspólne projekty związane z przygraniczną współpracą między bibliotekami m. in. „Euroczytanie - 2007”.
  • projekt wydania czasopism,
  • rolę i miejsce inteligencji literackiej w rosyjskim i polskim społeczeństwie.

Obecni na spotkaniu autorzy zaprezentowali swoją twórczość literacką.

powrót