Michał Kajka - mazurski poeta języka polskiego
Wieczór zamkowy w 150 rocznicę urodzin poety.
22 września 2008 r.

W programie:
recytacja utworów Michała Kajki - Maciej Mydlak, aktor Teatru im. St. Jaracza w Olsztynie
Wykład - Mazurski poeta języka polskiego, prof. Zbigniew Chojnowski
Promocja książki pt. „Mały kancjonał mazurski i opowiadania ucieszne” opracowanie i wybór prof. Zbigniew Chojnowski

Spotkanie odbyło się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Współorganizatorzy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

powrót