Elżbieta Boniecka-Milowicz „Kobieta - metamorfozy”

W pracowni komputerowej w Starym Ratuszu WBP zaprezentowano prace Elżbiety Bonieckiej-Milowicz pt. „Kobieta - metamorfozy”.

ELŻBIETA BONIECKA-MILOWICZ urodzona w Gdańsku. W 1982 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Malarstwa uczyła się pod kierunkiem znakomitego mistrza prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Od zakończenia studiów zajmuje się projektowaniem wnętrz, rysunkiem, malarstwem sztalugowym. Stosuje wiele technik jak malarstwo olejne, laserunek, mieszanie akwareli z suchym pastelem i ołówkiem. Elżbieta Milowicz brała udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych. Od 2003 roku związana z grupą artystyczną "Try'kot", Stowarzyszeniem "Areszt Sztuki"oraz EU Art. Museum. Biografia artystki została opublikowana w leksykonie Who is Who 2008 r. Obecnie mieszka i tworzy w Olsztynie. Prace malarskie i rysunki artystki znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą.

powrót