Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rozbudowy budynku WBP przy ul. 1 Maja 5
1 września 2008 r.

W Czytelni Książek w Starym Ratuszu WBP została zaprezentowana wystawa pt. „Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rozbudowy budynku WBP przy ul. 1 Maja 5”. Przedstawiono plansze obrazujące wygląd budynku po planowanej w najbliższych latach rozbudowie.

powrót