Stosunki polsko-litewskie w międzywojennej karykaturze
12 -29 sierpnia 2008 r.

Ilustracje pochodzą z książki „Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennej karykaturze.” opracowanej przez Krzysztofa Buchowskiego

“Według słownikowej definicji karykatura (od włoskiego caricatura przeciążanie, ładowanie) to sposób przedstawiania postaci, przedmiotu, wydarzenia lub pojęcia polegający na wyolbrzymieniu i przejaskrawieniu pewnych charakterystycznych cech w celu ośmieszenia lub żartu. W sztukach plastycznych karykatura najczęściej występuje w formie w rysunku lub grafiki. Rozkwit karykatury-rysunku satyrycznego nastąpił wraz z pojawieniem się ilustrowanych czasopism satyrycznych w XIX wieku i trwa do dzisiaj.

Historia stosunków polsko-litewskich w dwudziestoleciu międzywojennym obfituje zarówno w stereotypy, jak i materiał źródłowy do ich badania między innymi w postaci rysunków publikowanych w czasopismach satyrycznych, prasie codziennej lub funkcjonujących w formie plakatów, pocztówek i ulotek. Celem niniejszej wystawy jest prezentacja wyboru karykatur-rysunków satyrycznych dotyczących relacji polsko-litewskich w okresie międzywojennym, w latach 1919-1939.
Prezentowane karykatury, zaczerpnięte z prasy zarówno polskiej, jak litewskiej, ukazują stosunki obu państw w krzywym zwierciadle doraźnej satyry politycznej. Nie obce są jej celowe przejaskrawienia, wzajemne złośliwości, podkreślanie różnic, eksponowanie negatywnych stereotypów.”

Krzysztof Buchowski

powrót