Spotkanie autorskie z Kazimierzem Brakonieckim

prowadzenie: Włodzimierz Kowalewski

24 kwietnia 2008 r.

"Historie bliskoznaczne" to udramatyzowane opowieści sylwiczne o współczesnej Polsce, to żywoty, portrety, biografie stylizowane na autentyki, w których rozpoznać się mogą nie tylko mieszkańcy Warmii i Mazur czy przedstawiciele pokolenia urodzonego w latach 50. na tzw. Ziemiach Odzyskanych, ale i ci wszyscy, dla których świat wyobrażony i przedstawiony, mała i duża historia należą do skomplikowanej fabuły życia, domagającej się fundamentalnych odpowiedzi.

Kazimierz Brakoniecki (ur. w 1952 roku w Barczewie) - olsztyński poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor, tłumacz literatury francuskiej, animator kultury. Współtwórca regionalnego Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa "Borussia", oraz Olsztyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Bretanii i Francji "Amitié". W latach 1991-1997 redaktor naczelny poświęconego kulturze, historii i literaturze Warmii i Mazur pisma "Borussia".
Ostatnio opublikował zbiór wierszy i małej prozy "Ziemiec. Prowincjałki rowerowe" (2005), antologię literacką "Bretania w poezji i prozie" (2006), tom wierszy "Europa minor" (2007) oraz tomik poezji "Warmiński budda" (2007). Laureat ogólnopolskich nagród literackich za twórczość poetycką. Za upowszechnianie kultury otrzymał Nagrodę Ministra Kultury za rok 2001 oraz Lauru UNESCO w 2007 roku za swoją twórczość i upowszechnianie kultury narodowej. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Pen Clubu.

powrót