Wojciech Stan - „Benedyktyni Tynieccy”
18 kwietnia – 8 maja 2008 r.

W dniu wernisażu odbyło się również spotkanie z Ojcem Włodzimierzem Zatorskim - Przeorem Opactwa Bendyktynów w Tyńcu pt.: Droga szczęścia – perspektywa św. Benedykta.

Wojciech Stan, studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Historii Sztuki. Członek ZPAF, autor ponad 30 indywidualnych wystaw fotograficznych prezentowanych w kraju i za granicą.
Liczny udział w ogólnopolskich i między-narodowych wystawach fotograficznych. Autor trzech albumów o Radomiu i dwóch o Benedyktynach tynieckich. Za wieloletnią działalność poświęconą byłemu obozowi zagłady na Majdanku, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wystawa w Galerii Stary Ratusz poświęcona jest opactwu tynieckiemu. Wojciech Stan z pietyzmem zarejestrował na kliszy wyrażoną w architekturze miłość człowieka do Boga i do ludzi, piękno przyrody otaczającej klasztor, modlitwę i pracę dzisiejszych mnichów, którzy próbują tłumaczyć na współczesny język wyzwanie rzucone przez św. Benedykta przed półtora z górą tysiącem lat.

Ojciec Włodzimierz Zatorski - Przeor Opactwa Bendyktynów w Tyńcu. Rekolekcjonista, autor wielu publikacji na tematy związane z wiarą chrześcijańską m. in.: „Monastycyzm. Historia i Duchowość”, „Psalmy – szkoła mądrości”, „Tęsknota za Bogiem”, „Przebaczenie”, „Dar sumienia”


współorganizatorzy: Grupa Benedictus i Księgarnia Ambasador

powrót