Wielkanocne jaja - mini wystawa fotograficzna Barbary Kokoryn
12-25 marca 2008 r.

Na wystawę Barbary Kokoryn składa się kilkanaście fotografii wykonanych na wydmuszkach i stłuczkach jaj strusich i kurzych. Prace te powstały w latach 2004 i 2005. Tematem zdjęć przedstawionych w tak ciekawej formie są portrety, jak mówi autorka "znajomych Olsztynian i nie tylko". Zdjęcia te powstały poprzez nakładanie emulsji fotograficznej na skorupki, które następnie zostały naświetlone techniką powiększalnikową, by w końcu po kąpieli w odczynnikach chemicznych ukazać wywołane na nich twarze.

Barbara Kokoryn od kilkunastu lat zajmuje się fotografią barwną i czarno-białą. Ostatnio interesuje się i eksperymentuje w obróbce materiałów innych niż papier, takich jak skorupki jaj, szkło, kora drzew, tekstylia. Autorka przygotowuje kolejną wystawę pt.: "Okna", którą zaprezentuje w Galerii Stary Ratusz WBP jesienią bieżącego roku.

powrót