„Zgasło słoneczko ludzkości. Reakcje społeczeństwa polskiego na śmierć Stalina”
wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej we Wrocławiu
3 - 19 marca 2008 r.

5 marca br. upływa 50 lat od śmierci Józefa Stalina. Data ta stała się punktem wyjścia do zorganizowania wystawy mającej na celu poznanie epoki, której Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili był znakiem rozpoznawczym. Dlatego obok eksponatów związanych ze śmiercią i pogrzebem, wystawa jest wzbogacona o materiały obrazujące sylwetkę Stalina, kult jednostki, akcje propagandowe, socrealizm, Polskę i świat w dobie stalinowskiej, sylwetki przywódców innych krajów komunistycznych, zbrodnie komunistyczne oraz miejsce Stalina w kolejnych epokach historycznych.

Współorganizator:
Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie

powrót