Wystawa "Ludzie drogi"
1 - 14 lutego

Wystawa "Ludzie drogi" została przygotowana z okazji XV Europejskich Dni Dziedzictwa, które przebiegały pod hasłem "Ludzie gościńca - tułacze, wędrowcy, pielgrzymi". Stąd pomysł na tytuł. Zanim pojawią się ludzie drogi, najpierw musi powstać droga jako taka, a do tego musi się przyłożyć określona grupa ludzi. I tak bohaterami wystawy zostali drogowcy. Archiwalne dokumenty, mapy, przekroje, projekty i zdjęcia dokumentują pracę zarówno tych, którzy pracowali w Prusach Wschodnich (najstarsze pochodzą z II poł. w. XIX), jak i tych, którzy tworzyli swoje miejsce do życia na powojennych Warmii i Mazurach. Inżynierowie, technicy, robotnicy przybywali jako przesiedleńcy-wędrowcy z Kresów Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, ale też z województw Polski centralnej i zachodniej. Autorzy wystawy nie tylko stricte historycznej, ale też socjologicznej, starali się pokazać rozmaitość losów ludzkich i ogrom pracy w latach tuż powojennych, Przypomnieć też nie tak znowu odległe w czasie lata "dojrzałego" PRL, czasu gospodarskich wizyt i gospodarki planowej. Znajdą się tu detale i smaczki historyczne. Kto dzisiaj pamięta o tym, że dróżnicy odpowiedzialni za utrzymanie swoich odcinków dróg byli godziwie umundurowani, a obrażenie dróżnika w czasie pracy podlegało surowym karom? A odśnieżający pług wirnikowy, zwany przez samych zainteresowanych "zawodną nadzieją regionu"? Akcja "Zima" od lat sprawia te same problemy... Przede wszystkim jednak celem wystawy jest sportretowanie dużej grupy zawodowej związanej z regionem, rządzącej się własnymi prawami, podległymi inżynierskim regułom. Grupy, która też i dzisiaj utrzymuje przecież zawodową odrębność.

Wystawa "Ludzie drogi" powstała we współpracy Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział w Olsztynie).

powrót