Artur Nichthauser - TOTEMY

Artur Nichthauser urodził się w Krośnie nad Wisłokiem w 1935 roku. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1962 mieszka w Olsztynie. Od 1963 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a od 2003 należy do Związku Literatów Polskich.

Artysta sam o swojej twórczości tak mówi "…Namalowałem, uszyłem i wystawiłem około kilometra prac plastycznych…."

powrót