"W krainie światła" - fotografie Marcina Nawrockiego
28 grudnia 2007 - 17 stycznia 2008

Marcin Nawrocki należy do Związku Polskich Fotografów Przyrody. W tym roku został wybrany Fotografem Roku ZPFP okręgu łódzkiego. Jego prace zdobyły wiele wyróżnień jak i nagród w konkursach przyrodniczych. W swoim dorobku posiada wiele publikacji w prasie, a jego fotografie były prezentowane na wystawach w kraju i za granicą.

Fotografie Marcina Nawrockiego będziemy mogli oglądać już po raz kolejny w Galerii Stary Ratusz. Wystawa "W krainie światła" przedstawia ostatnie dwa lata wędrówek autora po Polsce. Zafascynowanie pięknem świata poranków, a przede wszystkim świata zwierząt jest głównym motywem jego działania. Na wystawie będzie można zobaczyć około 60-ciu fotografii, przedstawiających piękno jakiego nie spotyka się na co dzień.

Sponsor wystawy: PROTE - Technologie dla Środowiska

powrót